Bezplatný Wi-Fi internet
Pre ubytovaných zákazníkov je k dispozícii bezplatné pripojenie na internet prostredníctvom wi-fi zóny.
 

© MarHa 2007